Suradnici

I. Potvrđujem da sam svoje osobne podatke E dizajnu dragovoljno stavio/la na raspolaganje društvu te dajem svoju izričitu suglasnost da E dizajn obrt za usluge i putnička agencija prikuplja i dalje obrađuje moje osobne podatke koje koje sam mu dao/la kao i podatke o mojim angažmanima ugovorenim posredstvom komunikacije (u daljnjem tekstu: Osobni podaci). 
Izričito pristajem da se moji Osobni podaci obrađuju u svrhu posredovanja između pravnih i fizičkih osoba koje sa E dizajn agencijom imaju sklopljen Ugovor o angažiranju u svrhu marketinške kampanje (u daljnjem tekstu: Ugovorni partneri) na priredbama, kulturnim manifestacijama, modnim revijama i sličnim poslovima, u promotivne svrhe, u svrhe fizičkih i logističkih tehničkih poslova, u svrhe marketinga i promocije proizvoda i usluga te vezanih poslova. 
Izričito pristajem da E dizajn u navedene svrhe daje moje Osobne podatke na korištenje Ugovornim partnerima kao i da se moji Osobni podaci međusobno prosljeđuju između ovlaštenih korisnika.

II. Pristajem da se moji Osobni podaci u svrhe navedene u točki I. ove Izjave iznose iz Republike Hrvatske u zemlje prebivališta/sjedišta Ugovornih partnera E dizajn agencije.

III. Upoznat/a sam s činjenicom da se moji Osobni podaci neće učiniti dostupnima trećim osobama, osim osoba iz točke I. ove Izjave, u koju svrhu je E dizajn agencija poduzela primjerene mjere povjerljivosti i sigurnosti.

IV. Upoznat/sam s pravom da se u svako doba mogu usprotiviti obradi mojih Osobnih podataka u svrhe marketinga, u kojem slučaju se moji Osobni podaci više neće koristiti u tu svrhu. Upoznat/a sam s pravom da u svako doba mogu opozvati ovu Izjavu i zatražiti prestanak daljnje obrade mojih Osobnih podataka, u kojem slučaju je zabranjena daljnja obrada mojih Osobnih podataka. Upoznat/a sam da, ukoliko opozovem ovu Izjavu i/ili zatražim prestanak obrade svih ili dijela mojih osobnih podataka, prestajem biti članom baze suradnika/društva E dizajn agencije, čime gubim i pravo na sve pogodnosti koje mi to članstvo nudi.

V. Upoznata sam s tim da u slučaju da želim pristupiti kopiji svojih podataka, zatražiti njihov ispravak, u određenim okolnostima zatražiti njihovo brisanje, ograničiti korištenje određenih uvjeta, prenijeti svoje osobne podatke u drugu organizaciju, uložiti prigovor na određene vrste obrade osobnih podataka i suprotstaviti se pravnim učincima automatske obrade vaših osobnih podataka mogu to zatražiti pisanim putem na mail adresu info@e-dizajn.hr.
VI. Pristajem na to da počinjem i završavam sa radom točno prema prethodno utvrđenom planu programa te ću potpuno i bez iznimake slijediti sve upute dobivene od ovlaštene osobe iz E Dizajn agencije pismenim ili usmenim putem.

VII. Potvrđujem da sam upoznat/a s pravilima obavljanja posla, da sam upućen/a u pravila ponašanja.

VIII. Potvrđujem da sam upoznata da su u slučaju ne pojavljivanja na radnom mjestu/kašnjenja/ne odrađivanja posla po dogovorenom, moguće sankcije koje ovise o veličini propusta (umanjen honorar ili neisplata za navedeni posao).

IX. Ovom Izjavom, ujedno, potvrđujem da sam upoznat/a sa pravilima i uvjetima članstva tima E dizajn agencije te iste u cijelosti prihvaćam.

Captcha:
9 + 7 =