5. EGN Digitalni Forum – Papuk Special Edition

Kako je prekrasan ambijent Gradske knjižnice Požega postao virtualni studio za 5. EGN Digitalni Forum – Papuk Special Edition koji smo organizarali za Park prirode Papuk u rujnu 2021., te kako su tekle pripreme i realizacija eventa, pogledajte kroz „behind the scenes“ kadrove

Author: admin

Share This Post On