Promotori

I. Potvrđujem da sam svoje osobne podatke u prijavnici E dizajn dragovoljno stavio/la na raspolaganje društvu te dajem svoju izričitu suglasnost da E dizajn obrt za usluge i putnička agencija prikuplja i dalje obrađuje moje osobne podatke koje sam navelo/la u E dizajn prijavnici kao i podatke o mojim angažmanima ugovorenim posredstvom komunikacije (u daljnjem tekstu: Osobni podaci). 
Izričito pristajem da se moji Osobni podaci obrađuju u svrhu posredovanja između članova baze hostesa/promotora/animatora te pravnih i fizičkih osoba koje sa E dizajn agencijom imaju sklopljen Ugovor o angažiranju članova baze hostesa/promotora na poslovima promocije ili u svrhu marketinške kampanje (u daljnjem tekstu: Ugovorni partneri), zatim u svrhu biranja, pregovaranja i angažiranja članova baze hostesa/promotora/animatora na priredbama, kulturnim manifestacijama, modnim revijama i sličnim poslovima, u promotivne svrhe, u svrhe fizičkih i logističkih tehničkih poslova, u svrhe marketinga i promocije proizvoda i usluga te vezanih poslova, u svrhu ocjene uspješnosti pojedinog člana baze hostesa/promotora/animatora na određenim poslovima. 
Izričito pristajem da E dizajn u navedene svrhe daje moje Osobne podatke na korištenje Ugovornim partnerima kao i da se moji Osobni podaci međusobno prosljeđuju između ovlaštenih korisnika.

II. Pristajem da se moji Osobni podaci u svrhe navedene u točki I. ove Izjave iznose iz Republike Hrvatske u zemlje prebivališta/sjedišta Ugovornih partnera E dizajn agencije.

III. Upoznat/a sam s činjenicom da se moji Osobni podaci neće učiniti dostupnima trećim osobama, osim osoba iz točke I. ove Izjave, u koju svrhu je E dizajn agencija poduzela primjerene mjere povjerljivosti i sigurnosti.

IV. Upoznat/a sam s pravom da se u svako doba mogu usprotiviti obradi mojih Osobnih podataka u svrhe marketinga, u kojem slučaju se moji Osobni podaci više neće koristiti u tu svrhu. Upoznat/a sam s pravom da u svako doba mogu opozvati ovu Izjavu i zatražiti prestanak daljnje obrade mojih Osobnih podataka, u kojem slučaju je zabranjena daljnja obrada mojih Osobnih podataka. Upoznat/a sam da, ukoliko opozovem ovu Izjavu i/ili zatražim prestanak obrade svih ili dijela mojih osobnih podataka, prestajem biti članom baze hostesa/modela društva E dizajn agencije, čime gubim i pravo na sve pogodnosti koje mi to članstvo nudi.

V. Upoznata sam s tim da u slučaju da želim pristupiti kopiji svojih podataka, zatražiti njihov ispravak, u određenim okolnostima zatražiti njihovo brisanje, ograničiti korištenje određenih uvjeta, prenijeti svoje osobne podatke u drugu organizaciju, uložiti prigovor na određene vrste obrade osobnih podataka i suprotstaviti se pravnim učincima automatske obrade vaših osobnih podataka mogu to zatražiti pisanim putem na mail adresu info@e-dizajn.hr.

VI. Pristajem na to da počinjem i završavam sa radom točno prema prethodno utvrđenom planu programa te ću potpuno i bez iznimake slijediti sve upute dobivene od ovlaštene osobe iz E Dizajn agencije pismenim ili usmenim putem.

VII. Obvezujem se brinuti o osobnoj higijeni prije i za vrijeme obavljanja posla, kao i o higijeni radnog mjesta.

VIII. Obvezujem se da za vrijeme promocije/programa neću konzumirati hranu ili piće, osim za vrijeme pauze ukoliko je ista određena ili uz dogovor s voditeljem.

IX. Obvezujem se da za vrijeme trajanja promocije/programa neću izbivati sa svog radnog mjesta bez prethodne najave i odobrenja koordinatora.

X. Obvezujem se da za vrijeme trajanja promocije neću koristiti mobilni uređaj u privatne svrhe, nego isključivo za slučaj potrebe razmjene informacija sa svojim koordinatorom.

XI. Obvezujem se da ću se pridržavati pravila agencije da je pušenje strogo zabranjeno za vrijeme angažama tj.trajanja programa.

XII. Obvezujem se da cu vratiti u agenciju sve zadužene promotivne materijale te čistu i potpunu uniformu u roku od najkasnije 5 dana po završetku programa ili po dogovoru sa koordinatorom.

XIII. Obvezujem se da ću promjenu svojih osobnih podataka (broj mobitela, adrese boravišta ili prebivališta, završenom studiju i sl.) usmeno ili pismeno obavijestiti agenciju/koordinatora.

XIV. O prestanku svog angažmana za agenciju usmeno ili pismeno ću obavijestiti agenciju/koordinatora o prestanaku privremenog ili trajnog rada.

XV. Obvezujem se da ću prije početka rada na programu izraditi sanitarnu iskaznicu (ukoliko program zahtjeva sanitarnu iskaznicu).

XVI. Potvrđujem da sam upoznat/a i da prihvaćam uvjete plaćanja naknade za odrađeni posao u roku od 30 do 60 dana od kada je Studentski servis kao posrednik u zapošljavanju studenta ispostavio E Dizajnu-u ispravan račun, odnosno osnovu za plaćanje.

XVII. Potvrđujem da sam upoznat/a s pravilima provedbe promocije, da sam upućen/a u pravila ponašanja.

XVIII. Potvrđujem da sam upoznata da su u slučaju ne pojavljivanja na radnom mjestu/kašnjenja/ne odrađivanja posla po dogovorenom, moguće sankcije koje ovise o veličini propusta (umanjen honorar ili neisplata za navedeni posao).

XIX. Ovom Izjavom, ujedno, potvrđujem da sam upoznat/a sa pravilima i uvjetima članstva tima E dizajn agencije te iste u cijelosti prihvaćam.

Captcha:
11 + 10 =